More

Podcastex. „Polskie milenium” – recenzja

  • 2024-01-08

Podcastex, przynajmniej w swojej najnowszej formie, stanowi rzecz niejednokrotnie opasłą, regularnie przekraczającą godzinny format. Tymczasem książka „Polskie milenium”, będąca owocem współpracy tych samych autorów, stanowi swoistą...